» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2006 r.

Uchwała nr 246/1714/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry - Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle „Przyjaźń”Symbol: 246/1714/2006

Uchwała nr 246/1714/2006
Zarządu Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 21 sierpnia 2006 roku

w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry - Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle „Przyjaźń”

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 17, pkt. 2) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. nr 80 poz. 717z późn. zm).

Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1

Zgłosić następujące wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry - Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle „Przyjaźń” określone we wniosku Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry nr GA.7322 – 35/06 z dnia 19 lipca 2006 roku:
1. wyznaczenie pasa terenu o szerokości min. 20 metrów w liniach rozgraniczających dla dróg powiatowych na cele związane z komunikacją pieszo –rowerową,
2. wyznaczenie pasa terenu o szerokości min. 20 metrów w liniach rozgraniczających pod drogę na przedłużeniu Al. Jana Pawła II do drogi powiatowej nr S 3275 (ul. Pyskowicka) za WSP im. dr B. Hagera,
3. przyjęcie dla poszczególnych nieruchomości przeznaczenia w planie:
a) dla nieruchomości położonej  przy ul. Szwedzkiej 2 obejmującej działkę gruntu nr 1786/83 o pow. 0,1642 ha, oznaczoną jako B, zapisaną w KW nr 9771, zabudowaną budynkiem przychodni zdrowia - działalność handlowo – usługowa,
b) dla nieruchomości położonej przy ul. Włoskiej, obejmującej działkę nr 1637/74 o pow. 0,5323 ha, oznaczoną jako B, zapisaną w KW nr 9771 stanowiącą parking - działalność handlowo – usługowa,
c) dla nieruchomości położonej przy ul. Pyskowickiej, obejmującej działkę nr 2091/289 o pow. 2,2060 ha, oznaczoną jako R, B, Bz, dr, zapisaną w KW nr 41949 - budownictwo mieszkaniowej jednorodzinne, działalność handlowo – usługowa,
d) dla nieruchomości położonej przy ul. Pyskowickiej, obejmującej działkę 2099/137 o pow. 1,3970 ha oznaczoną jako R, zapisaną w KW nr 48638 - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, działalność handlowo – usługowa,
e) dla nieruchomości położonej przy ul. Pyskowickiej,  obejmującej działkę nr 1930/3 o pow. 6,3901 ha, oznaczoną głównie jako Ł, PS i Ls, zapisaną w KW nr 55395 - budownictwo mieszkaniowej jednorodzinne, sport, rekreacja, zieleń miejska,
f) dla nieruchomości położonej  przy ul. Pyskowickiej 47-51 obejmującej działkę nr 1241/2  o pow. 5,5310 ha oznaczoną jako B, zapisaną w KW nr 53703 – zabudowaną budynkami szpitala - służba zdrowia i opieka społeczna,
g) dla nieruchomości położonej przy ul. Pyskowickiej 54, obejmującej działkę nr 2059/1 o pow. 0,8898 ha oznaczoną jako B, zapisaną w KW nr 41945 – będącej we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych zbudowaną budynkami biurowymi i gospodarczymi - działalność handlowo – usługowa
h) dla nieruchomości położonej przy ul. Pyskowickiej, obejmującej działkę nr 2058/1 o pow. 0,5027 ha, oznaczoną jako R, zapisaną w KW nr 44284 ha – będącej we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych - działalność handlowo – usługowa,
i) dla nieruchomości położonej przy ul.  Włoskiej 24 obejmującej działki gruntu nr 1974/74 o pow. 1,0388 ha i 1976/74 o pow. 0,0982 ha oznaczone jako B, zapisane w KW nr 42789 służba zdrowia i opieka społeczna.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2006-10-02

Wyświetleń: 1469

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2006-10-02

« POWRÓT

WYDRUK