» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Budżet Partycypacyjny » Budżet Partycypacyjny na 2022 rok » Zgłoszone projekty

Remont ogrodzenia oraz bram wjazdowych do zabytkowego parku w Nakle Śląskim - etap I” - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczneLokalizacja projektu: Nakło Śląskie ul. Parkowa 1

Koszt szacunkowy projetku: 330 000 zł

Opis projektu:

Przedmiotem niniejszego projektu jest rewaloryzacja ogrodzenia oraz bram wjazdowych do zabytkowego zespołu parkowo - pałacowego zlokalizowanego w Nakle Śląskim. Prace prowadzone będą na podstawie programu postępowania konserwatorskiego będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach Z racji na szeroki zakres przedsięwzięcia zakłada się realizację prac etapami. W pierwszym etapie na prace remontowe i konserwatorskie zostanie przeznaczenie 330 tys. zł Ostateczny zakres przedsięwzięcia planowanego w ramach niniejszego wniosku zostanie wskazany do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na podstawie posiadanych kosztorysów inwestorskich dla przedmiotowego zadania.

W 1856 roku Hugon Henkel von Donnersmarck zainicjował budowę pałacu na miejscu starego zamku, wraz z założeniem parkowym o powierzchni ok. 7,05 ha. Całość została otoczona murem. We wschodniej części parku został usytuowany pałac wraz z grupą obiektów stanowiących jego zaplecze. Zachowany do dziś budynek bramny był bardziej rozbudowany i posiadał oranżerie. W 1891 roku zamek uległ przekształceniu przez Łazarza Henkel von Donnersmarck, jak również zmienił swoją funkcję, który z dotychczasowej siedziby letniej stał się główną rezydencją nowego odgałęzienia rodu. Obiekt przebudowany otrzymał dzisiejszą formę Wnętrza pałacu zostały urządzone komfortowo, lecz po 1945 roku zostały całkowicie zdewastowane, między innymi zdarto i rozbito bezpowrotnie wspaniałe dekoracje sztukatorskie.

W 2014 roku obiekt przeszedł gruntowny remont wnętrz. W 2019 roku wykonano oświetlenie parku w ramach projektu pn „Budowa oświetlenia parkowego w Nakle Śląskim”, który zwyciężył w II edycji Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego - na projekt oddano 1 832 ważnych głosów. W 2021 roku została wyremontowana i odrestaurowana pałacowa wieża. Obecnie w obiekcie prężnie działa „Centrum Kultury Śląskiej”, które jest instytucją kultury Powiatu Tarnogórskiego. Remont ogrodzenia i bram wjazdowych jest kolejnym przedsięwzięciem mającym na celu przewrócenia zabytkowego zespołu parkowo - pałacowego w Nakle Śląskim do czasów świetności.

Obecny stan murów ogrodzenia oraz bram wjazdowych jest w dużej mierze niezadowalający. W najgorszym stanie jest ogrodzenie wzdłuż drogi krajowej nr 78 - widoczne są miejscowe odchylenia murów od pionu oraz ubytki w zaprawie murarskiej i cegłach, odpadający tynk, daleko posunięta korozja elementów stalowych. Brak podjęcia pilnych prac remontowych i konserwatorskich spowoduje dalsze pogorszenie się ich stanu technicznego.

Zespół parkowo - pałacowy jest miejscem ogólnodostępnym, a tym samym z efektów realizacji niniejszego projektu będą mieli możliwość skorzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy powiatu tarnogórskiego i nie tylko.


Osoba wprowadzająca dokument: Anna Konieczko

Data wprowadzenia: 2021-09-01

Wyświetleń: 658

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2021-06-17
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2021-06-17
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2021-06-17
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2021-06-17
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2021-06-17
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2021-08-30
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2021-09-01
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK