» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Budżet Partycypacyjny » Budżet Partycypacyjny na 2022 rok » Zgłoszone projekty

Remont chodnika wzdłuż ul. Kużaja od ul. Gwarków do przedszkola przy ul. Kużaja 15 - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczneLokalizacja projektu: Radzionków, ul. Kużaja od ul. Gwarków do przedszkola przy ul. Kużaja 15

Koszt szacunkowy projektu: 330 000 zł

Opis projektu:

Remont chodnika w ciągu ww. ulicy powinien obejmować po stronie istniejącego chodnika wymianę zniszczonej powierzchni w sposób umożliwiający wydzielenie ciągu pieszo – rowerowego w ramach istniejącego ciągu.

Wyremontowany w ten sposób chodnik będzie stanowił uzupełnienie wyremontowanego wcześniej chodnika po tej stronie, podczas prowadzenia prac związanych z wymiana wodociągu i zamknie problem nierównej nawierzchni wraz z połączeniem nowego centrum przesiadkowego oraz ciągu pieszo – rowerowego ul. Unii Europejskiej.

Objęta wnioskiem infrastruktura znajduje się w fatalnym stanie technicznym. Jej użytkownie może skutkować w skrajnych przypadkach narażeniem zdrowia społeczności lokalnej. Remont z zastosowaniem rozwiązań materiałowych oraz dostosowanie ciągu dla potrzeb pieszo – rowerowych dodatkowo poprawi bezpieczeństwo. Ponadto uatrakcyjni możliwości komunikacyjne mieszkańców w obrębie miasta i umożliwi wjazd poza granice miasta na ścieżki rowerowe.


Osoba wprowadzająca dokument: Anna Konieczko

Data wprowadzenia: 2021-09-01

Wyświetleń: 656

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2021-06-17
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2021-06-17
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2021-06-17
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2021-08-30
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2021-09-01
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK