» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Budżet Partycypacyjny » Budżet Partycypacyjny na 2022 rok » Zgłoszone projekty

Rehabilitacja i usprawnianie mieszkańców powiatu tarnogórskiego w wieku powyżej 60 lat lub po przebytej infekcji COVID19 - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczneLokalizacja projektu: Kalety

Szacunkowy koszt projektu: 270 000 zł

Opis projektu:

Projekt ma na celu rehabilitację osób powyżej 60 roku życia oraz osób po przebytej infekcji COVID19 bez kryterium wieku. Prawie 3 miliony Polaków zachorowało z powodu infekcji wirusem Sars-Cov, wiele osób było hospitalizowanych. Osoby po infekcji COVID często zgłaszają problemy związane z wydolnością fizyczną oraz zaburzenia ze strony układu kostno-stawowego, oddechowego i sercowo-naczyniowego. Spotęgowana nagłym wzrostem liczby chorych potrzeba rehabilitacji sprawiła silne przeciążenie jednostek rehabilitacji NFZ. Problem ten najmocniej dotyka gmin bez jednostki świadczącej usługi fizjoterapii lub rehabilitacji. Kalety również borykają się z tym problemem. Niestety z racji położenia miasta i dojazdu do miejscowości wyposażonych w prężne jednostki rehabilitacyjne wiele osób starszych jest wykluczona z możliwości rehabilitacji.

 Projekt rehabilitacji będzie się odbywał w Przychodni Kaletańskiej zlokalizowanej przy ulicy 1 maja 22 w Kaletach. Jednostka wyposażona jest w salę rehabilitacyjną obsługującą 4 stanowiska rehabilitacyjne, z możliwością powiększenia do 8 stanowisk. W poradni dostępna jest wykwalifikowana magister fizjoterapii z wieloletnim doświadczeniem, certyfikowana licznymi kursami, w tym kursy rehabilitacji geriatrycznej i pulmonologicznej. Dodatkowo do konsultacji i pomocy dostępna jest kadra lekarska z lekarzem POZ doświadczonym w pracy ze sportowcami, ortopeda oraz kardiolog. Poradnia zapewnia szeroką gamę urządzeń rehabilitacyjnych w celu zapewnienia jak najlepiej dopasowanych zabiegów dobranych indywidualnie do potrzeby danego pacjenta.

W zakres zabiegów możliwych do zaproponowania wchodzą: laseroterapia wysokoenergetyczna, zabiegi falami uderzeniowymi, elektrostymulacja, jonoforeza, galwanizacja, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, ultradźwięki, naświetlania promieniami UV i IR, leczenie zmiennym prądem elektromagnetycznym oraz krioterapia. O potrzebie rehabilitacji po przeanalizowaniu wskazań i przeciwwskazań będzie decydować lekarz Przychodni Kaletańskiej lub inny lekarz z naszej Przychodni indywidualnie dobierze plan 5 dniowej rehabilitacji w zależności od potrzeb i spodziewanej skuteczności terapii. Plan zabiegów będzie bezpośrednio uzgadniany z pacjentem i będzie wymagał akceptacji ze strony pacjenta oraz rehabilitanta. Po ukończeniu cyklu zabiegów pacjent proszony będzie o wypełnienie ankiety w celu oceny skuteczności terapii i zadowolenia.

Pandemia COVID19 spowodowała pogorszenie zdrowia populacji w skali całego świata, najczęściej u osób starszych. Obecnie z powodu przekształcania szpitali z oddziałami rehabilitacyjnymi w oddziały „covidowe", brak aktywności z powodu lock-downu oraz ryzyko zakażenia i trudności korzystania z komunikacji publicznej spowodowało krytyczne obniżenie sprawności osób starszych. Problem pogorszenia ogólnego zdrowia i potrzeby rehabilitacji dotyka najbardziej gminy, które nie mają kontraktowanych przez NFZ gabinetów fizjoterapii tj. Kalety Duża część populacji po zakażeniu wirusem Sars-Cov nie odzyskała sprawności fizycznej sprzed infekcji oraz oczekuje na rehabilitację i dalsze usprawnianie w celu powrotu do pełni zdrowia. Projekt jest korzystną inwestycją dla powiatu, ponieważ znacznie poprawi kondycję zdrowotną mieszkańców oraz zmniejszy nakłady na leczenie oraz leczenie powikłań jej mieszkańców. Dodatkowo powrót sprawności fizycznej może okazać się składową w zatrzymaniu dalszego rozwoju pandemii - sprawniejszy pacjent cechuje się mniejszym ryzykiem hospitalizacji, śmierci.


Osoba wprowadzająca dokument: Anna Konieczko

Data wprowadzenia: 2021-09-01

Wyświetleń: 491

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2021-06-17
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2021-06-17
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2021-06-17
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2021-08-30
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2021-08-30
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2021-08-30
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2021-09-01
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK