» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 PZP wszczęte w okresie 01.01-07.11.2021

Tytuł:  ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.272.4.14.2021

Data wprowadzenia: 2021-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. Ochrona parku zabytkowego usytuowanego na terenie zespołu pałacowo- parkowego w Brynku – etap II

Symbol: AZ.272.4.10.2021

Data wprowadzenia: 2021-08-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.272.4.7.2021

Data wprowadzenia: 2021-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. Remont dachu budynku mieszkalnego oraz gospodarczo – garażowego przy ul. Głównej 2 w Nakle Śląskim

Symbol: AZ.272.4.6.2021

Data wprowadzenia: 2021-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.4.2021

Data wprowadzenia: 2021-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „DiagnostykaPlus” - zakup sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach - tomograf komputerowy oraz aparat RTG z ramieniem C

Symbol: AZ.272.4.5.2021

Data wprowadzenia: 2021-05-21

WIĘCEJ »
POWRÓT