» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2021 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 maja 2021 roku

Tytuł:  Uchwała nr 187/962/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu powiatu prawa własności zabudowanej nieruchomości

Symbol: 187/962/2021

Załączniki:
1) 187/962/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 245.84 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 275.48 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/961/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028

Symbol: 187/961/2021

Załączniki:
1) 187/961/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 245.57 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 3750.22 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/960/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskie na 2021 rok

Symbol: 187/960/2021

Załączniki:
1) 187/960/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 243.56 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 901.31 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/959/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok

Symbol: 187/959/2021

Załączniki:
1) 187/959/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 457.59 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/958/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

Symbol: 187/958/2021

Załączniki:
1) 187/958/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 847.16 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/957/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2020

Symbol: 187/957/2021

Załączniki:
1) 187/957/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 8939.12 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/956/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Małgorzacie Grzesiakowskiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych m. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Symbol: 187/956/2021

Załączniki:
1) 187/956/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 276.93 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/955/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn.: „Budowa chodnika przy ulicy Staffa w Tarnowskich Górach”

Symbol: 187/955/2021

Załączniki:
1) 187/955/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 255.63 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/954/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 187/954/2021

Załączniki:
1) 187/954/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 485.19 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/953/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka

Symbol: 187/953/2021

Załączniki:
1) 187/953/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 245.46 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 334.29 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/952/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim” za lata 2019 – 2020

Symbol: 187/952/2021

Załączniki:
1) 187/952/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 248.29 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/951/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu powiatu prawa własności lub współwłasności do nieruchomości

Symbol: 187/951/2021

Załączniki:
1) 187/951/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 246.58 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 281.45 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/950/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Marcie Szymik - dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łubiu do składania oświadczeń woli i podejmowania wszelkich innych czynności mających na celu udział w projekcie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 187/950/2021

Załączniki:
1) 187/950/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 293.11 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-25

WIĘCEJ »
POWRÓT