» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2021 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 listopada 2021 roku

Tytuł:  Uchwała nr 228/1117/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 r.w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/53/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia „rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych” w oświatowych jednostkach organizacyjnych , dla których Powiat Tarnogórski jest organem prowadzącym

Symbol: 228/1117/2021

Załączniki:
1) 228/1117/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 112.08 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 114.94 KB

Data dokumentu: 2021-11-29

Data wprowadzenia: 2021-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 228/1116/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Świerklańcu

Symbol: 228/1116/2021

Załączniki:
1) 228/1116/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 123.6 KB

Data dokumentu: 2021-11-29

Data wprowadzenia: 2021-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 228/1115/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Tworogu

Symbol: 228/1115/2021

Załączniki:
1) 228/1115/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 126.54 KB

Data dokumentu: 2021-11-29

Data wprowadzenia: 2021-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 228/1114/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Kaletach

Symbol: 228/1114/2021

Załączniki:
1) 228/1114/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 126.25 KB

Data dokumentu: 2021-11-29

Data wprowadzenia: 2021-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 228/1113/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Małgorzacie Grzesiakowskiej – dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Symbol: 228/1113/2021

Załączniki:
1) 228/1113/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 114.23 KB

Data dokumentu: 2021-11-29

Data wprowadzenia: 2021-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 228/1112/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Joannie Stomskiej – dyrektorowi Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach

Symbol: 228/1112/2021

Załączniki:
1) 228/1112/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 120.9 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 228/1111/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górnej w Tworogu oraz prognozy oddziaływania tego planu na środowisko

Symbol: 228/1111/2021

Załączniki:
1) 228/1111/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 119.56 KB

Data dokumentu: 2021-11-29

Data wprowadzenia: 2021-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 228/1110/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Mikołeska w Gminie Tworóg oraz prognozy oddziaływania tego planu na środowisko

Symbol: 228/1110/2021

Załączniki:
1) 228/1110/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 126.95 KB

Data dokumentu: 2021-11-29

Data wprowadzenia: 2021-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 228/1109/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego oraz programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135

Symbol: 228/1109/2021

Załączniki:
1) 228/1109/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 4003.57 KB

Data dokumentu: 2021-11-29

Data wprowadzenia: 2021-12-02

WIĘCEJ »
POWRÓT