» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2021 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 06 grudnia 2021 roku

Tytuł:  Uchwała nr 230/1127/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 grudnia 2021r. w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych

Symbol: 230/1127/2021

Załączniki:
1) 230/1127/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 138.15 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 357.8 KB

Data dokumentu: 2021-12-06

Data wprowadzenia: 2021-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 230/1126/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 grudnia 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Małgorzacie Grzesiakowskiej – p.o. dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Symbol: 230/1126/2021

Załączniki:
1) 230/1126/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 148.65 KB

Data dokumentu: 2021-12-06

Data wprowadzenia: 2021-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 230/1125/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 grudnia 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Małgorzacie Grzesiakowskiej – p.o. dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Symbol: 230/1125/2021

Załączniki:
1) 230/1125/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 150.88 KB

Data dokumentu: 2021-12-06

Data wprowadzenia: 2021-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 230/1124/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 grudnia 2021r. w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXXVI sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 230/1124/2021

Załączniki:
1) 230/1124/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 183.55 KB

Data dokumentu: 2021-12-06

Data wprowadzenia: 2021-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 230/1123/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 grudnia 2021r. w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości zabudowanych, położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 21, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem na rzecz spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Symbol: 230/1123/2021

Załączniki:
1) 230/1123/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 138.55 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 167.59 KB

Data dokumentu: 2021-12-06

Data wprowadzenia: 2021-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 230/1122/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 21, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 230/1122/2021

Załączniki:
1) 230/1122/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 152.22 KB

Data dokumentu: 2021-12-06

Data wprowadzenia: 2021-12-16

WIĘCEJ »
POWRÓT