» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2022 rok

Sesja w dniu 29 listopada 2022 rokuData: 29 listopada 2022 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 27 września oraz 13 i 25 października 2022 roku.
4. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego za lata 2020-2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030” (druk nr 53/2022).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok (druk nr 57/2022).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2028 (druk nr 58/2022).
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok (druk nr 55/2022).
9. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi złożonej przez panią C.K. na Starostę Tarnogórskiego (druk nr 56/2022).
10. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
12. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
13. Zakończenie sesji


Komentarz:

Administrator Danych Osobowych informuje wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Wejście na salę obrad jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację oraz rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego.
Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2022-11-22

Wyświetleń: 123

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2022-11-22

« POWRÓT

WYDRUK