» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi » Stowarzyszenia

Tytuł:  Procedura wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej

Symbol: KNZ.E

Załączniki:
1) wniosek Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB
2) karta informacyjna Typ: DOC, Rozmiar: 224.5 KB

Data wprowadzenia: 2022-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wpisanie stowarzyszeń do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Symbol: KNZ.E

Załączniki:
1) wniosek Typ: DOC, Rozmiar: 40 KB
2) karta informacyjna Typ: DOC, Rozmiar: 234 KB

Data wprowadzenia: 2022-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykreślenie z ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczych/uczniowskich klubów sportowych

Symbol: KNZ.E

Załączniki:
1) wniosek Typ: DOC, Rozmiar: 35 KB
2) karta informacyjna Typ: DOC, Rozmiar: 224.5 KB

Data wprowadzenia: 2022-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wpis do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej / uczniowskich klubów sportowych

Symbol: KNZ.E

Załączniki:
1) wniosek Typ: DOC, Rozmiar: 161 KB
2) karta informacyjna Typ: DOC, Rozmiar: 229.5 KB

Data wprowadzenia: 2022-02-17

WIĘCEJ »
POWRÓT