» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2023 rok

Sesja w dniu 31 stycznia 2023 rokuData: 31 stycznia 2023 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 29 listopada i 20 grudnia 2022 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 2/2023).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok (druk nr 3/2023).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2023-2028 (druk nr 4/2023).
8. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 1/2023).
9. Rozpatrzenie skargi złożonej przez pana D.Ś.
10. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu Tarnogórskiego w 2022 roku.
11. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego w 2022 roku.
12. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego w zakresie rozpatrywanych spraw w 2022 roku.
13. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
15. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
16. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Administrator Danych Osobowych informuje wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Wejście na salę obrad jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację oraz rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego.
Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2023-01-24

Wyświetleń: 140

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2023-01-24

« POWRÓT

WYDRUK