» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Sesja w dniu 29 maja 2012 rokuData: 29 maja 2012 roku

 

Godzina rozpoczęcia: 10.00

 

Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie sesji.

2.        Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.

3.        Debata dotycząca propozycji zmiany przebiegu trasy połączenia kolejowego na odcinku Katowice - Pyrzowice w związku z realizacją przedsięwzięcia "Budowa połączenia kolejowego MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice".

4.        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2011 (druk nr 80/2012).

5.        Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w dniu 27 kwietnia i 11 maja 2012 roku.

6.        Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7.        Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem Chechło - Nakło w sezonie letnim 2012 r. w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji (druk nr 85/2012).

9.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu (druk nr 87/2012).

10.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok (druk
nr 86/2012)
.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013-2016" (druk nr 83/2012).

12.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 84/2012).

13.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stopnia realizacji "Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022" (druk nr 88/2012).

14.     Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu
w Tarnowskich Górach (druk nr 89/2012).

15.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach (druk nr 90/2012).

16.     Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.

17.     Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.

18.     Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2012-05-21

Wyświetleń: 2688

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2012-05-21
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK