» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Sesja w dniu 2 października 2012 rokuData: 2 października 2012 roku

Godzina rozpoczęcia: 10.00

Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w dniu 28 sierpnia i 6 września 2012 roku.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
 5. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
 6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2012 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 158/2012).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu kontroli Zarządu Powiatu nad Przedsiębiorstwem NOVA sp. z o.o. (druk nr 160/2012).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Doświadczony pracownik – sprawny urząd" (druk nr 161/2012).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki „Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Tarnowskich Górach (druk nr 162/2012).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok (druk nr 163/2012) wraz z autopoprawką (druk nr 163a/2012) oraz II autopoprawką (druk nr 163b/2012).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu (druk nr 164/2012).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (druk nr 165/2012).
 14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
 15. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
 16. Zakończenie sesji.

Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2012-09-21

Wyświetleń: 2707

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2012-09-21
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK