» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Sesja w dniu 17 grudnia 2014 rokuData: 17 grudnia 2014 roku
Godzina rozpoczęcia: 9.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnego.
3. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/502/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z 1 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z późn. zm. (druk nr 102/2014).
6. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok (druk nr 103/2014).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 104/2014).
8. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 105/2014).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/27/99 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich (druk nr 106/2014).
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego radnego Jarosława Czapli do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego czynności związanych z podróżą służbową (druk nr 107/2014).
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego (druk nr 108/2014).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm. (druk nr 109/2014).
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków (druk nr 110/2014).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok (druk nr 111/2014).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 (druk nr 112/2014).
16. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
18. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
20. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2014-12-10

Wyświetleń: 1734

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2014-12-10
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK