» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2024 rok

Sesja w dniu 26 marca 2024 rokuData: 26 marca 2024 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 22 lutego 2024 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku (druk nr 16/2024).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2023 (druk nr 12/2024).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w Powiecie Tarnogórskim na lata 2024-2030 (druk nr 13/2024).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową w Powiecie Tarnogórskim na lata 2024-2030 (druk nr 14/2024).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktycznego w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy, w tym w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą domową w Powiecie Tarnogórskim na lata 2024-2030 (druk nr 15/2024).
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2024 rok (druk nr 17/2024).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok (druk nr 18/2024).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2024-2028 (druk nr 19/2024).
12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji wniesionej przez pana Dawida Fronczka (druk nr 11/2024).
13. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
15. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
16. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Administrator Danych Osobowych informuje wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Wejście na salę obrad jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację oraz rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego.
Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2024-03-19

Wyświetleń: 106

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2024-03-19

« POWRÓT

WYDRUK