» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Projekty uchwał na sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2024 rok

Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 23 kwietnia 2024 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2024-2026” Typ: PDF, Rozmiar: 519.28 KB
2) w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 178.61 KB
3) w sprawie przyjęcia dokumentu „Dobra Mobilność 30/50 – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” Typ: PDF, Rozmiar: 54043.78 KB
4) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2024 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 186.74 KB
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok Typ: PDF, Rozmiar: 422.81 KB
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2024-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3325.6 KB
7) zmieniający uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 224.03 KB
8) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu wraz z odpowiedzią na skargę Typ: PDF, Rozmiar: 184.73 KB
9) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Typ: PDF, Rozmiar: 182.07 KB

Data wprowadzenia: 2024-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 26 marca 2024 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego ... Typ: PDF, Rozmiar: 2152.98 KB
2) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2023 Typ: PDF, Rozmiar: 978.11 KB
3) w sprawie przyjęcia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w Powiecie Tarnogórskim na lata 2024-2030 Typ: PDF, Rozmiar: 400.63 KB
4) w sprawie przyjęcia Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową w Powiecie Tarnogórskim na lata 2024-2030 Typ: PDF, Rozmiar: 386.62 KB
5) w sprawie przyjęcia Programu profilaktycznego w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy, w tym w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci ... Typ: PDF, Rozmiar: 426.38 KB
6) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2024 rok Typ: PDF, Rozmiar: 231.03 KB
7) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok Typ: PDF, Rozmiar: 720.47 KB
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2024-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 733.9 KB
9) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji wniesionej przez pana Dawida Fronczka Typ: PDF, Rozmiar: 81.19 KB

Data wprowadzenia: 2024-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 22 lutego 2024 roku

Załączniki:
1) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu wraz z odpowiedzią na skargę Typ: PDF, Rozmiar: 181.58 KB
2) w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 12487.86 KB
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok Typ: PDF, Rozmiar: 481.65 KB
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2024-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 729.11 KB

Data wprowadzenia: 2024-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 30 stycznia 2024 roku

Załączniki:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnowskie Góry w formie dotacji celowej na dofinansowanie remontu mieszkania przy ul. Gliwickiej 17 w Tarnowskich Górach, przeznaczonego na ... Typ: PDF, Rozmiar: 178.13 KB
2) zmieniający uchwałę w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 236.21 KB
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok Typ: PDF, Rozmiar: 604.16 KB
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2024-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 741.76 KB
5) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią J.M. na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 87.7 KB

Data wprowadzenia: 2024-01-23

WIĘCEJ »
POWRÓT