» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Władze » Zarząd Powiatu » Skład Zarządu III kadnecji » Starosta Powiatu Józef Korpak

JÓZEF KORPAK - notka biograficznaJÓZEF KORPAK - starosta tarnogórski, funkcję tę pełni drugą kadencję. Wybrany ponownie starostą 27 listopada 2006 roku. W wyborach samorządowych startował  z listy KWW Samorządowe Przymierze Śląskie, w okręgu wyborczym nr 4. Józef Korpak urodził się w Radzionkowie 24 marca 1961 r. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, magister inżynier transportu. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W służbie publicznej od 1990 roku, początkowo jako radny Rady Miasta Bytomia, następnie przewodniczący Rady Miasta Bytomia oraz prezydent miasta Bytomia (1994 - 1996). Po wydzieleniu z Bytomia samodzielnej gminy Radzionków tworzył struktury Urzędu Miasta Radzionków pełniąc funkcję Sekretarza Miasta. W poprzedniej kadencji samorządu pełnił funkcję radnego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach oraz etatowego Członka Zarządu Powiatu - do 15 lutego 2000 roku, kiedy to objął mandat Posła Ziemi Górnośląskiej na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W Sejmie RP był członkiem trzech komisji: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Transportu i Łączności oraz Prawa Europejskiego. Zawodowo związany ze środowiskiem kolejarzy, najpierw Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, później pracownik Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach, a obecnie centrali PKP "CARGO" S.A. w Warszawie - przebywa na urlopie bezpłatnym. Pełniąc funkcję Starosty Tarnogórskiego podjął szereg działań dotyczących przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, m.in. poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości. Ponadto Powiat Tarnogórski pozyskuje znaczne środki z funduszy UE na inwestycje i remonty w infrastrukturze drogowej. Józef Korpak jest żonaty (żona Janina), ma dwoje dzieci - córkę Weronikę oraz syna Kamila. Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami: Wydziałem Transportu i Dróg Publicznych, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziałem Kontroli, Biurem ds. Audytu, Biurem Rzecznika Prasowego, Biurem Bezpieczeństwa Publicznego, Geodetą Powiatowym. Starosta będzie także miał pieczę nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu: Zarządem Dróg Powiatowych, Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz domami pomocy społecznej.
Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2007-10-02

Wyświetleń: 2031

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2007-10-02

« POWRÓT

WYDRUK