» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów nieograniczonych » 2007 rok

ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Wykonanie remontu budynku sali gimnastycznej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6"Symbol: EO.ZP.3431-2-3/07

Powiat Tarnogórski
w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry


Ogłoszenie o wyniku przetargu 

    Uprzejmie informuję, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było "Wykonanie remontu budynku sali gimnastycznej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6" zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity z późń. zm.) ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

      

Dokument przygotowano w Wydziale Organizacyjnym (14.05.2007)
Autoryzacja dokumentu: Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego - mgr Łukasz RomowiczOsoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Atamaniec

Data wprowadzenia: 2007-05-14

Wyświetleń: 1028

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Atamaniec, dnia: 2007-05-14

« POWRÓT

WYDRUK