» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów nieograniczonych » 2007 rok

ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych oraz klap dymowych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Zbrosławicach, ul. Wolności 34"Symbol: EO.ZP.3431-2-54/07

Powiat Tarnogórski
42 - 600 Tarnowskie Góry
ul. Karłuszowiec 5

Ogłoszenie o wyniku przetargu

         Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była "Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych oraz klap dymowych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Zbrosławicach, ul. Wolności 34" za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez:

TERMOIZOLACJA S.A.
Oddział Budownictwa i Zabezpieczeń ppoż.
ul. Padlewskiego 6
41-800 Zabrze

zaoferowana cena za przedmiot zamówienia:
brutto: 119.999,43  PLN

          Oferta powyższa uzyskała najwyższą liczbę punktów (tj.100) w świetle kryterium zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

          Jednocześnie zawiadamiam, że oferta ww. Wykonawcy była jedyną ofertą, którą złożono w przedmiotowym postępowaniu.

Dokument przygotowano w Wydziale Organizacyjnym (11.10.2007)
Autoryzacja dokumentu: Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego - mgr Łukasz Romowicz


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Atamaniec

Data wprowadzenia: 2007-10-11

Wyświetleń: 1454

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy Wprowadził: Iwona Penkaty, Dnia: 2007-11-16, Pobrań: 985, Typ: PDF, Rozmiar: 232.83 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Atamaniec, dnia: 2007-10-11

« POWRÓT

WYDRUK