» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów nieograniczonych » 2007 rok

ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Założenie geodezyjnej osnowy poziomej szczegółowej II i III klasy na terenie obiektu Zbrosławice" - część I "Inwentaryzacja osnowy wysokościowej i sporządzenie projektu osnowy wysokościowej III i IV klasy na terenie Powiatu Tarnogórskiego" - część IISymbol: EO.ZP.3431-2-48/07

Powiat Tarnogórski
42 - 600 Tarnowskie Góry
ul. Karłuszowiec 5

Ogłoszenie o wyniku przetargu
   

             Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było:
      1. "Założenie geodezyjnej osnowy poziomej szczegółowej II i III klasy na terenie obiektu Zbrosławice" - część I
      2. "Inwentaryzacja osnowy wysokościowej i sporządzenie projektu osnowy wysokościowej III i IV klasy na terenie Powiatu Tarnogórskiego" - część II
za najkorzystniejszą ofertę na część I i II uznano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 100 a
40-065 Katowice


zaoferowana cena za przedmiot zamówienia na:

część I brutto: 469.930,00 PLN
część II brutto: 136.250,00 PLN

              Oferta powyższa uzyskała najwyższą liczbę punktów (tj.100 w tym: cena oferty 80, okres gwarancji 20) w świetle kryterium zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie zawiadamiam, że oferta ww. Wykonawcy była jedyną ofertą, którą złożono w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

Dokument przygotowano w Wydziale Organizacyjnym (24.10.2007)
Autoryzacja dokumentu: Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego - mgr Łukasz Romowicz


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Atamaniec

Data wprowadzenia: 2007-10-25

Wyświetleń: 1624

Załączniki:
1) info. o zawarciu umowy - część I Wprowadził: Katarzyna Atamaniec, Dnia: 2008-01-22, Pobrań: 1229, Typ: PDF, Rozmiar: 141.5 KB
2) info. o zawarciu umowy - część II Wprowadził: Katarzyna Atamaniec, Dnia: 2008-01-22, Pobrań: 1026, Typ: PDF, Rozmiar: 146.56 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Atamaniec, dnia: 2007-10-25

« POWRÓT

WYDRUK