» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów nieograniczonych » 2007 rok

ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Inkubator Przedsiębiorczości - rozwój w korzystnych warunkach. Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót modernizacji budynku biurowego i budynku hali wraz z zagospodarowaniem terenu Inkubatora w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 49".Symbol: EO.ZP.3431-2-44/07

Powiat Tarnogórski
42 - 600 Tarnowskie Góry
ul. Karłuszowiec 5

Ogłoszenie o wyniku przetargu
   

Uprzejmie informuję, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"Inkubator Przedsiębiorczości - rozwój w korzystnych warunkach. Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót modernizacji budynku biurowego i budynku hali wraz z zagospodarowaniem terenu Inkubatora w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 49"

zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Dokument przygotowano w Wydziale Organizacyjnym (02.11.2007)
Autoryzacja dokumentu: Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego - mgr Łukasz Romowicz


Osoba wprowadzająca dokument: Iwona Penkaty

Data wprowadzenia: 2007-11-02

Wyświetleń: 1337

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Iwona Penkaty, dnia: 2007-11-02

« POWRÓT

WYDRUK