» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 26/133/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu Powiatu Tarnogórskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 rok.

Symbol: 26/133/2007

Załączniki:
1) załącznnik do uchwąły nr 26 - 133 - 2007 bilans Typ: ZIP, Rozmiar: 4.98 KB

Data wprowadzenia: 2007-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/132/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok

Symbol: 26/132/2007

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 26 - 132 - 2007 Typ: ZIP, Rozmiar: 111.93 KB

Data wprowadzenia: 2007-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/137/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Tarnowskich Górach ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004 - 2006 Działanie 1.3 "Nowe horyzonty" oraz w latach 2006 - 2007

Symbol: 26/137/2007

Data wprowadzenia: 2007-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/136/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie: wniesienia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach wniosku o zniesienie użytkowania na części nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21, ustanowionego na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im.B.Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: 26/136/2007

Data wprowadzenia: 2007-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/134/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych drogi nr 1749 O Raszowa - Nakło na odcinku od km 0+353 do km 1+353 położonej na obszarze Powiatu Strzeleckiego.

Symbol: 26/134/2007

Data wprowadzenia: 2007-04-04

WIĘCEJ »
POWRÓT