» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2007 r.

Uchwała nr 40/202/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Tomaszewskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Symbol: 40/202/2007

Uchwała nr 40/202/2007

 

Zarządu Powiatu

 

w Tarnowskich Górach

 

z dnia 11 czerwca 2007 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Tomaszewskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. ze zmian.) oraz art. 9g, ust. 2 i 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Pani Małgorzaty Tomaszwskiej z dnia 18 kwietnia 2007 roku Nr VE/K. 1065/1/07

 

 

Zarząd Powiatu

 

uchwala:

 

§ 1

 

Powołać Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Małgorzaty Tomaszewskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

§ 2

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:

  1. Pani Lidia Dziechciarczyk - Przewodnicząca Komisji
  2. Pani Danuta Kałążny - Ekspert
  3. Pani Małgorzata Durlak - Ekspert
  4. Pan Piotr Tomczewski - Dyrektor Szkoły
  5. Pani Bożena Walotek - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 

§ 3

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 18 czerwca 2007 roku o godz. 15 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, pok. 203.

 

 

§4

 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Komisji do poinformowania pozostałych członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia.

 

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza  się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 6

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-06-15

Wyświetleń: 1250

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-06-15

« POWRÓT

WYDRUK