» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 czerwca 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 43/218/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach za 2006r.

Symbol: 43/218/2007

Data wprowadzenia: 2007-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 43/219/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Sekretarzowi Powiatu Tarnogórskiego upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 43/219/2007

Data wprowadzenia: 2007-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 43/220/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: 43/220/2007

Data wprowadzenia: 2007-06-27

WIĘCEJ »
POWRÓT