» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 czerwca 2007 r.

Uchwała nr 43/219/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Sekretarzowi Powiatu Tarnogórskiego upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.Symbol: 43/219/2007

 Uchwała nr 43/219/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 25 czerwca 2007 roku

 

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Powiatu Tarnogórskiego upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie art. 48, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.       Upoważnić Sekretarza Powiatu Tarnogórskiego - Pana Łukasza Romowicza do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, w szczególności związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, powodujących jednorazowo zobowiązanie finansowe do wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Powiatu Tarnogórskiego.

2.       Do zaciągania w/w zobowiązań finansowych każdorazowo wymagana jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiemu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-07-04

Wyświetleń: 1155

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-07-04

« POWRÓT

WYDRUK