» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2007 r.

Uchwała nr 44/221/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pana Romana Rynducha do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Inicjatyw Gospodarczych S. A. w Tarnowskich GórachSymbol: 44/221/2007

Uchwała nr 44/221/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 28 czerwca 2007 roku

 

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pana Romana Rynducha do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Inicjatyw Gospodarczych S. A. w Tarnowskich Górach

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 412, § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.         Upoważnić Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem pana Romana Rynducha do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Inicjatyw Gospodarczych S. A. w Tarnowskich Górach, w dniu 28 czerwca 2007 roku.

2.         Pełnomocnictwo stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Biura Kadr.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr 44/221/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2007 roku

 

                                                                          Tarnowskie Góry, dnia 28 czerwca 2007 roku

 

EBK ...................................

 

 

Pełnomocnictwo

 

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach, z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 udziela Romanowi Rynduchowi pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Tarnogórskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Inicjatyw Gospodarczych S. A. w Tarnowskich Górach, w dniu 28 czerwca 2007 roku.

Pełnomocnictwo dotyczy wykonania prawa głosu z akcji, których właścicielem jest Powiat Tarnogórski.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-07-04

Wyświetleń: 1265

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-07-04

« POWRÓT

WYDRUK