» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 9 lipca 2007r.

Uchwała nr 46/230/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na zakup wielofunkcyjnego pojazdu samochodowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich GórachSymbol: 46/230/2007

Uchwała nr 46/230/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 9 lipca 2007 roku

 

w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na zakup wielofunkcyjnego pojazdu samochodowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 i ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz punkt 1, podp. 1.4 rozdziału II - "Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne" stanowiącego załącznik do uchwały nr 42/217/2004 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 czerwca 2007 roku.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

 

1.    Zatwierdzić i skierować do realizacji wniosek o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości przekraczającej 60 tys. euro na zakup wielofunkcyjnego pojazdu samochodowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

2.    Uchyla się uchwałę nr 15/90/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na zakup pojazdu wielofunkcyjnego.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-07-13

Wyświetleń: 1434

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-07-13
Przesunięcie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-07-20

« POWRÓT

WYDRUK