» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 lipca 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 48/237/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie przesunięcia terminu spłaty raty długoterminowego kredytu bankowego na inwestycje na drogach powiatowych zaciągniętego na podstawie umowy nr 310-13/2/II/23/2005 zawartej w dniu 27.12.2005r.

Symbol: 48/237/2007

Data wprowadzenia: 2007-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 48/236/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 162/1143/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia i finansowania prac wykonanych przez najemców w zasobach mieszkaniowych Powiatu Tarnogórskiego oraz zmiany uchwały nr 117/852/2004 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2004 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: 48/236/2007

Data wprowadzenia: 2007-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 48/235/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie, Pani Danucie Minas.

Symbol: 48/235/2007

Data wprowadzenia: 2007-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 48/234/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach, Panu Kazimierzowi Sporoniowi.

Symbol: 48/234/2007

Data wprowadzenia: 2007-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 48/233/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: przedłużenia Panu Ryszardowi Mitrędze powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach.

Symbol: 48/233/2007

Data wprowadzenia: 2007-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 48/232/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: przedłużenia Pani Alicji Juziuk powierzenia stanowiska dyrektora Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach.

Symbol: 48/232/2007

Data wprowadzenia: 2007-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 48/231/ 2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: przedłużenia Pani Irenie Kulisz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach.

Symbol: 48/231/2007

Data wprowadzenia: 2007-07-20

WIĘCEJ »
POWRÓT