» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 lipca 2007 r.

Uchwała nr 48/234/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach, Panu Kazimierzowi Sporoniowi.Symbol: 48/234/2007

Uchwała nr 48/234/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 17 lipca 2007 roku

 

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica
w Tarnowskich Górach, Panu Kazimierzowi Sporoniowi.

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, późn. zm.) zgodnie z art. 36a, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

§ 1

 

Powierzyć Panu Kazimierzowi Sporoniowi stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach na okres od 1 września 2007 do 31 sierpnia 2012 roku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-07-20

Wyświetleń: 1353

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-07-20

« POWRÓT

WYDRUK