» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Protokoły z sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Tytuł:  Zgodnie z §23 ust. 4 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (Dz. Urz. Woj. Sla. poz. 5897) "Protokół z sesji Rady wykłada się do publicznego wglądu na 5 dni przed terminem kolejnej sesji".

Data wprowadzenia: 2018-11-16

WIĘCEJ »
  »  2007 rok
  »  2008 rok
  »  2009 rok
  »  2010 rok
  »  2011 rok
  »  2012 rok
  »  2013 rok
  »  2014 rok
  »  2015 rok
  »  2016 rok
  »  2017 rok
  »  2018 rok
  »  2019 rok
  »  2020 rok
  »  2021 rok
  »  2022 rok
  »  2023 rok
  »  2024 rok

POWRÓT