» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2007 roku

Uchwała nr 89/409/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XVIII i XIX sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.Symbol: 89/409/2007

 Uchwała nr 89/409/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 31 grudnia 2007 roku

  

w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XVIII i XIX sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym(tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Dokonać podziału zadań związanych z realizacją uchwał XVIII i XIX sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach podjętych w dniach 18 i 27 grudnia 2007 roku pomiędzy jednostki organizacyjne oraz merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


        Załącznik do uchwały nr 89/409/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 grudnia 2007 roku.

Lp.

Nr uchwały:

Tytuł uchwały:

Jednostka lub wydział starostwa odpowiedzialne

za wykonanie uchwały

i osoba nadzorująca

1.        

XVIII/182/2007

W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Gminie Świerklaniec, sołectwo Nakło, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Wykonuje:

Wydział Gospodarki Mieniem

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pani Krystyna Kosmala

2.        

XIX/183/2007

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

3.        

XIX/184/2007

w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie " Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok."

Wykonuje:

Wydział Budżetu

 i Finansów

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu

4.        

XIX/185/2007

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Wykonuje:

Wydział Budżetu

i Finansów

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu

5.        

XIX/186/2007

w sprawie zaciągnięcia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym.

Wykonuje:

Wydział Budżetu i Finansów

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu

6.        

XIX/187/2007

w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2008

Wykonuje:

Wydział Budżetu

i Finansów

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu

7.        

XIX/188/2007

w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Rady Powiatu  w Tarnowskich Górach na 2008 rok

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu

8.        

XIX/189/2007

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2008 rok.

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-01-04

Wyświetleń: 1306

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-01-04

« POWRÓT

WYDRUK