» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 104/504/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na usługi dozoru mienia i sprzątania nieruchomości przejętych do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

Symbol: 104/504/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 104/503/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach.

Symbol: 104/503/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 104/502/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie całkowitego umorzenia wierzytelności pieniężnych Pana Jana Wolewińskiego, zam. Bytom ul. Miętkiewicza 7/5 wobec Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 104/502/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 104/501/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Świerklańcu ul. Tarnogórska 80.

Symbol: 104/501/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała 104/500/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie: przeznaczenia lokali użytkowych do wynajęcia

Symbol: 104/500/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 104/499/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie: przeznaczenia terenów niezabudowanych do wydzierżawienia

Symbol: 104/499/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 104/497/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej wyrażenia pozytywnej opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie.

Symbol: 104/497/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 104/496/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2007

Symbol: 104/496/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-17

WIĘCEJ »
POWRÓT