» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2009 roku

Uchwała nr 177/850/2009 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.Symbol: 177/850/2009

Uchwała nr 177/850/2009

Zarząd Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 stycznia 2009 roku

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

Załącznik do uchwały nr 177/850/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 stycznia 2009 roku

 

 

 

Uchwała nr  ............../2009

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia  ................... 2009 roku

 

 

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

 

 

Na podstawie art.12, pkt. 8, lit.i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 59, ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy  z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Z dniem 31 sierpnia 2009 roku zamierza się zlikwidować Technikum dla Dorosłych nr 2 z siedzibą
w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

 

§ 2

 

Zawiadomić Śląskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

 

§ 3

 

Zawiadomić Dyrektora i Radę Pedagogiczną o zamiarze likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 6

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-01-19

Wyświetleń: 1356

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-01-19

« POWRÓT

WYDRUK