» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o zawarciu umowy » 2009 rok

Informacja o zawarciu umowy: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Tarnogórskiego"Symbol: EO.ZP.3431-13/09

Powiat Tarnogórski
w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry


Informacja o zawarciu umowy

          Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem było: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Tarnogórskiego" - zamówienie uzupełniające obejmujące ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, została zawarta umowa z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa.


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Brol

Data wprowadzenia: 2009-07-29

Wyświetleń: 1343

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Brol, dnia: 2009-05-25
Edycja dokumentu: Magdalena Brol, dnia: 2009-05-25
Edycja dokumentu: Magdalena Brol, dnia: 2009-07-29
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK