» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 stycznia 2009 roku

Uchwała nr 179/860/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjneSymbol: 179/860/2009

Uchwała nr 179/860/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 20 stycznia 2009 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

1.      W załączniku nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu nr 171/820/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne dokonuje się następującej zmiany: zapis w rozdziale II, w punkcie 1.1., w podpunkcie 1.1.7. otrzymuje brzmienie: "podpis Zamawiającego oraz kontrasygnatę dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty stanowiącą wstępną kontrolę zaangażowania środków finansowych (kontrasygnata dotyczy tylko jednostek wymienionych w załączniku nr 2 do Uchwały  Zarządu Powiatu nr 171/820/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku pod pozycjami od 1 do 19.).

2.      Pozostałe zapisy w załączniku nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu nr 171/820/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku nie ulegają zmianie.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-02-04

Wyświetleń: 1204

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-02-04

« POWRÓT

WYDRUK