» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 stycznia 2009 roku

Tytuł:  Uchwała nr 180/866/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej 2 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie etap II - budowa kuchni i stołówki

Symbol: 180/866/2009

Data wprowadzenia: 2009-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 180/865/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Radzionków

Symbol: 180/865/2009

Data wprowadzenia: 2009-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 180/864/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice

Symbol: 180/864/2009

Data wprowadzenia: 2009-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 180/863/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie skargi wniesionej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Tarnowskich Górach w dniu 12 stycznia 2009 roku.

Symbol: 180/863/2009

Data wprowadzenia: 2009-02-04

WIĘCEJ »
POWRÓT