» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2009 roku

Uchwała nr 181/868/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rokSymbol: 181/868/2009

Uchwała nr 181/868/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 26 stycznia 2009 roku

 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

 

Na podstawie  art.  32,  ust.  2,  pkt  1    w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)  

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Wprowadza się następującą autopoprawkę do złożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok:

 

1.   w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"w § 1 ust. 1 "Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok" zmienia się kwotę 142 461 609 zł na kwotę 142 840 835 zł"

 

2.   w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"w § 2 ust. 1 "Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego" na 2009 rok zmienia się kwotę
148 704 043 zł na kwotę 155 757 397 zł"

 

3.   w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"w § 2 ust. 4 "Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2009 roku" zmienia się kwotę 40 615 197 zł na kwotę
44 031 425 zł"

 

4.   w § 1 dodaje się pkt 4 o treści:

"w § 3 ust. 1 "Przychody budżetu w wysokości 10 482 191 zł zmienia się na kwotę 17 156 319 zł, rozchody w wysokości 4 239 757 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9"

 

5.   w § 1 dodaje się pkt 5 o treści:

"w § 3 ust. 2 "Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6 242 434 zł zmienia się na kwotę 12 916 562 zł, deficyt zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu długoterminowego"

 

6.   w § 1 pkt 4 zmienia numer na 6 i otrzymuje brzmienie:

"w § 4 "W budżecie tworzy się rezerwy ust. 1 ogólną zmienia się kwotę 175 169 zł na kwotę 194 428 zł"

 

7.      dodaje się § 6 o treści:

"Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały"

 

8.      dodaje się § 7 o treści:

"Dokonać zmian w Załączniku Nr 14 do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009, zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały"

 

9.      §6, 7, 8, 9 otrzymują numery kolejno: 8, 9, 10, 11

 

10.  § 8 otrzymuje brzmienie:

"Dokonać zmian w Załączniku Nr 16 do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały"

 

11.  Załącznik Nr 5 otrzymuje numer 7.

 

12.  Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok otrzymuje postać według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

13.  Załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok otrzymuje postać według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

14.  Załącznik Nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok otrzymuje postać według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

15.  Załącznik Nr 4 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok otrzymuje postać według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

16.  Załącznik Nr 5 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok otrzymuje postać według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 

17.  Załącznik Nr 6 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok otrzymuje postać według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

 

18.  Załącznik Nr 7 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok otrzymuje postać według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-02-04

Wyświetleń: 1204

Załączniki:
1) załączniki do uchwały nr 181/868/2009 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-02-04, Pobrań: 768, Typ: XLS, Rozmiar: 183 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-02-04

« POWRÓT

WYDRUK