» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2009 roku

Uchwała nr 181/874/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu mieszkalnego, położonego przy ulicy Parkowej 3\4 w Nakle.Symbol: 181/874/2009

Uchwała nr 181/874/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 26 stycznia 2009 roku

 

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu mieszkalnego, położonego przy ulicy Parkowej 3\4 w Nakle.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997r., Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) oraz § 26 ust.1 Uchwały nr XIII/148/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

                                                                    § 1

1.        Przeznaczyć do wynajęcia lokal mieszkalny, położony przy ulicy Parkowej 3\4 w Nakle, ujęty w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia,  stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały.

2.        Zatwierdzić treść wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-02-04

Wyświetleń: 1213

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-02-04

« POWRÓT

WYDRUK