» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2009 roku

Uchwała 182/879/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rokSymbol: 182/879/2009

Uchwała 182/879/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 29 stycznia 2009 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)  oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z 2005r.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1

 

Do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady  Powiatu  w  Tarnowskich  Górach  z  dnia  30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w § 2 ust. 3 "Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2009 roku" zmienia się kwotę 43 961 425 zł na kwotę 43 386 353 zł.

 

2. w § 2 ust. 4 "Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok na dotacje przekazywane na podstawie umów i porozumień, związane z realizacją zadań powiatu" zmienia się kwotę 12 325 145zł na kwotę 12 305 145 zł.

 

§ 2

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 4 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego zgodnie  z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

  

§ 3

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 5 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 6 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2009 roku do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 7 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok na dotacje przekazywane na podstawie umów i porozumień, związane z realizacją zadań powiatu do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 6

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do układu wykonawczego  dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009, do uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 § 7

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 8

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-02-23

Wyświetleń: 1395

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-02-09, Pobrań: 1307, Typ: XLS, Rozmiar: 41 KB
2) załącznik nr 4 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-02-09, Pobrań: 1257, Typ: XLS, Rozmiar: 17.5 KB
3) załącznik nr 2 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-02-09, Pobrań: 1285, Typ: XLS, Rozmiar: 21 KB
4) załącznik nr 5 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-02-09, Pobrań: 1386, Typ: XLS, Rozmiar: 28 KB
5) załącznik do uchwały Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-02-09, Pobrań: 1322, Typ: XLS, Rozmiar: 21 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-02-09
Edycja dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-02-09
Edycja dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-02-23
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK