» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2009 roku

Uchwała nr 182/880/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok.Symbol: 182/880/2009

Uchwała nr 182/880/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 29 stycznia 2009 roku

 

w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

  

§ 1

 

Uruchomioną rezerwę w wysokości 23 060 zł, z tego:

1.       rezerwę ogólną w wysokości 23 060 zł przeznaczyć na:

-zabezpieczenie środków na wynagrodzenie koordynatora utworzenia radia w Tarnowskich Górach przez okres 6 miesięcy, w ramach umowy zlecenia

§ 2

 

Do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4  W budżecie tworzy się rezerwy ust. 1 ogólną zmienia się kwotę 194 428,00 zł na kwotę 171 368,00 zł

 

§ 3

 

Dokonać zmian w załączniku nr 4 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu  w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

  

§ 4 

 

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

  

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-02-23

Wyświetleń: 1650

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-02-09, Pobrań: 1290, Typ: XLS, Rozmiar: 23 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-02-09
Edycja dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-02-23
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK