» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2009 roku

Uchwała nr 182/882/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie uzgodnienia projektów zmian fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Wschód w Tarnowskich GórachSymbol: 182/882/2009

Uchwała nr 182/882/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 29 stycznia 2009 roku

 

w sprawie uzgodnienia projektów zmian fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Wschód w Tarnowskich Górach

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 59, ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

 § 1

 

 

Zaopiniować pozytywnie projekty zmian fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Wschód w Tarnowskich Górach przedstawione we wniosku Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry nr GA.7322-42-45/08 z dnia 12 stycznia 2009 roku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-02-09

Wyświetleń: 1412

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-02-09

« POWRÓT

WYDRUK