» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 lutego 2009 roku

Tytuł:  Uchwała nr 183/887/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 03 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie edukacji pozaszkolnej

Symbol: 183/887/2009

Data wprowadzenia: 2009-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 183/886/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 03 lutego 2009 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach poprzez wniesienie w charakterze aportu wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego z tytułu dokonania nakładów na ulepszenia środków trwałych spółki i wyrażenia zgody na objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach nowych udziałów przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: 183/886/2009

Data wprowadzenia: 2009-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 183/885/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 03 lutego 2009 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XXXV sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 183/885/2009

Data wprowadzenia: 2009-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 183/884/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 03 lutego 2009 roku w sprawie zgłoszenia wniosku do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Pyrzowice w gminie Ożarowice

Symbol: 183/884/2009

Data wprowadzenia: 2009-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 183/883/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 03 lutego 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w przedmiocie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Knurowie poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych

Symbol: 183/883/2009

Data wprowadzenia: 2009-02-09

WIĘCEJ »
POWRÓT