» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2009 r.

Tytuł:  Uchwała nr 186/903/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarowice.

Symbol: 186/903/2009

Data wprowadzenia: 2009-02-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 186/902/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Symbol: 186/902/2009

Data wprowadzenia: 2009-02-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 186/901/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnogórskich Górach, poprzez likwidację Centralnej Sterylizacji.

Symbol: 186/901/2009

Data wprowadzenia: 2009-02-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 185/900/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków.

Symbol: 185/900/2009

Data wprowadzenia: 2009-02-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 185/899/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 2948 S Ligota Toszecka - Kotulin położonej na obszarze Powiatu Gliwickiego na terenie Gminy Toszek

Symbol: 185/899/2009

Data wprowadzenia: 2009-02-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 185/898/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych niektórych ulic położonych na obszarze Gminy Tworóg

Symbol: 185/898/2009

Data wprowadzenia: 2009-02-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 185/897/2009

Załączniki:
1) załącznik do uchwały nr 185/897/2009 Typ: ZIP, Rozmiar: 19.69 KB

Data wprowadzenia: 2009-02-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 185/896/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2008 roku

Symbol: 185/896/2009

Załączniki:
1) załącznik do uchwały nr 185/896/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 3221.06 KB

Data wprowadzenia: 2009-02-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 185/895/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie założenia II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43.

Symbol: 185/895/2009

Data wprowadzenia: 2009-02-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 185/894/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach Programu Restrukturyzacji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: 185/894/2009

Załączniki:
1) załącznik do uchwały nr 185-894-2009 Typ: ZIP, Rozmiar: 38.31 KB
2) uzasadnienie Typ: ZIP, Rozmiar: 38.31 KB

Data wprowadzenia: 2009-02-24

WIĘCEJ »
POWRÓT