» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2009 r.

Uchwała nr 185/896/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2008 rokuSymbol: 185/896/2009

Uchwała nr 185/896/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 16 lutego 2009 roku

 

w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały  w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2008 roku

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Przedstawić Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2008 roku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Uchwały nr 185/896/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009r.

 

 

Uchwała Nr ...................

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia .... lutego 2009 roku

 

w sprawie: oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2008 roku

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.              Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Przyjąć "Ocenę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2008 roku" stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-02-24

Wyświetleń: 1148

Załączniki:
1) załącznik do uchwały nr 185/896/2009 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2009-02-24, Pobrań: 674, Typ: PDF, Rozmiar: 3221.06 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-02-24

« POWRÓT

WYDRUK