» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2009 r.

Uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu TarnogórskiegoSymbol: 185/897/2009

Uchwała nr 185/897/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 16 lutego 2009 roku

 

 

w sprawie: wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego

 

 

Na podstawie art.  10 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o Rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz. 694
z 2002 r.) z późn. zm. oraz art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz.U. nr 256 poz. 2572 z 2004 r.) z późn. zm.

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Wprowadzić Instrukcję w sprawie obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

  

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tarnogórski oraz Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2009 r.

 

 

Uzasadnienie

Uchwały nr Zarządu Powiatu

z dnia

 

 

 

W związku z faktem utworzenia Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty Zarząd Powiatu wyznaczył nowe zasady obiegu dokumentów księgowych pomiędzy szkołami i placówkami oświatowymi a prowadzącym sprawy księgowe w/w jednostek Powiatowym Zespołem Obsługi Finansowej Oświaty.

Zastosowanie jednolitych zasad opisu i potwierdzania dokumentów księgowych własnych i obcych poszczególnych szkół i placówek oświatowych eliminuje rozbieżności w księgowaniu wydatków i dochodów poszczególnych jednostek.  


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-02-24

Wyświetleń: 1589

Załączniki:
1) załącznik do uchwały nr 185/897/2009 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2009-02-24, Pobrań: 1254, Typ: ZIP, Rozmiar: 19.69 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-02-24

« POWRÓT

WYDRUK