» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2009 r.

Uchwała nr 185/898/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych niektórych ulic położonych na obszarze Gminy TworógSymbol: 185/898/2009

Uchwała nr 185/898/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 16 lutego 2009r.

 

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych niektórych ulic położonych na obszarze Gminy Tworóg

 

 

Działając na podstawie art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych                (t.j. Dz. U. Nr 19 z 2007r., poz. 115 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

Uchwala:

 

§1

 

1.       Opiniuje się pozytywnie zaliczenie do kategorii drogi gminnej ulicy bez nazwy położonej w Sołectwie Tworóg na długości 100 m na nieruchomości nr 1049/43 od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do końca.

2.       Opiniuje się pozytywnie zaliczenie do kategorii drogi gminnej ulicy bez nazwy położonej  w Sołectwie Tworóg na długości 100 m na nieruchomości nr 935/44 od skrzyżowania                       z ul. Mickiewicza do końca.

3.       Opiniuje się pozytywnie zaliczenie do kategorii drogi gminnej ulicy Wiśniowej położonej   w Sołectwie Mikołeska na długości 300 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2352 S do końca.

4.       Opiniuje się pozytywnie zaliczenie do kategorii drogi gminnej ulicy Wiejskiej położonej w Sołectwie Koty na długości 750 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3235 S do końca.

5.       Opiniuje się pozytywnie zaliczenie do kategorii drogi gminnej ulicy Polnej położonej w Sołectwie Koty na długości 400 m od skrzyżowania z ulicą Lubliniecką do końca.

6.       Opiniuje się pozytywnie zaliczenie do kategorii drogi gminnej ulicy Starowiejskiej położonej     w Sołectwie Koty na długości 1000 m od skrzyżowania z ulicą Szkolną do skrzyżowania z drogi powiatowej nr 3235 S.

7.       Opiniuje się pozytywnie zaliczenie do kategorii drogi gminnej ulicy Lublinieckiej położonej        w Sołectwie Koty na długości 900 m od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z drogą krajową K 11.

8.       Opiniuje się pozytywnie zaliczenie do kategorii drogi gminnej ulicy Szkolnej położonej w Sołectwie Koty na długości 850 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3235 S do końca.

9.       Opiniuje się pozytywnie zaliczenie do kategorii drogi gminnej ulicy Stawowej położonej                w Sołectwie Koty na długości 100 m od skrzyżowania z ulicą Topolową do końca.

10.   Opiniuje się pozytywnie zaliczenie do kategorii drogi gminnej ulicy Leśnej położonej w Sołectwie Koty na długości 400 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3235 S do końca.

11.   Opiniuje się pozytywnie zaliczenie do kategorii drogi gminnej ulicy Piaskowej położonej         w Sołectwie Koty na długości 450 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3235 S do końca.

12.   Opiniuje się pozytywnie zaliczenie do kategorii drogi gminnej ulicy Topolowej położonej            w Sołectwie Koty na długości 300 m od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3235 S.

13.   Mapa z zaznaczonym przebiegiem dróg, o których mowa w pkt.1-2 stanowi załącznik nr 1     do niniejszej uchwały.

14.   Mapa z zaznaczonym przebiegiem drogi, o której mowa w pkt.3 stanowi załącznik nr 2           do niniejszej uchwały.

15.   Mapa z zaznaczonym przebiegiem dróg, o których mowa w pkt.4-12 stanowi załącznik nr 3      do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Transportu i Dróg Publicznych.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych wymaga uzyskania opinii właściwego zarządu powiatu. Uchwała jest odpowiedzią na wniosek Wójta Gminy Tworóg o wydanie takiej opinii. Powiat Tarnogórski do proponowanego przebiegu nie wnosi żadnych uwag.

Działki na których położone są drogi są własnością gminy Tworóg.

Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych dla Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

 

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-02-24

Wyświetleń: 1358

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-02-24

« POWRÓT

WYDRUK