» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2009 r.

Uchwała nr 185/899/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 2948 S Ligota Toszecka - Kotulin położonej na obszarze Powiatu Gliwickiego na terenie Gminy ToszekSymbol: 185/899/2009

Uchwała nr 185/899/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 16 lutego 2009 r.

 

w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 2948 S Ligota Toszecka - Kotulin położonej na obszarze Powiatu Gliwickiego na terenie Gminy Toszek

 

Działając na podstawie art. 6a, ust. 2 oraz z godnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

Uchwala:

 

 

§1

 

1.       Opiniuje się pozytywnie pozbawienie kategorii drogi powiatowej nr 2948 S Ligota Toszecka - Kotulin położonej na obszarze Powiatu Gliwickiego na terenie Gminy Toszek.

2.       Mapa z zaznaczonym przebiegiem drogi, o której mowa w pkt 1 stanowi załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Transportu i Dróg Publicznych.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 6a i w oparciu o art. 10 ust. 2 Ustawy o drogach publicznych pozbawienie drogi kategorii drogi powiatowej wymaga uzyskania opinii zarządów sąsiednich powiatów. Uchwała jest odpowiedzią na wniosek Starosty Gliwickiego o wydanie takiej opinii. Droga powiatowa nr 2948 S, która jest przedmiotem niniejszej uchwały leży w znacznej odległości od sieci dróg Powiatu Tarnogórskiego i zmiana jej kategorii nie wpłynie na układ drogowy w Powiecie Tarnogórskim.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.

Według informacji uzyskanych przez Wydział Transportu Burmistrz Miasta Toszek
i Zarząd Powiatu Gliwickiego są w trakcie uzgodnień zmiany kategorii drogi, której dotyczy uchwała.

Powiat Tarnogórski do proponowanych zmian nie wnosi żadnych uwag.

Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych dla Powiatu Tarnogórskiego.


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-02-24

Wyświetleń: 1396

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-02-24

« POWRÓT

WYDRUK