» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 lutego 2009 r.

Tytuł:  Uchwała nr 187/909/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2009 roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz na zadania inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 187/909/2009

Data wprowadzenia: 2009-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/908/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: 187/908/2009

Data wprowadzenia: 2009-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/905/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: 187/905/2009

Załączniki:
1) Plik Typ: XLS, Rozmiar: 17 KB
2) załącznik nr 2 Typ: XLS, Rozmiar: 22.5 KB
3) załącznik nr 3 Typ: XLS, Rozmiar: 18.5 KB
4) załącznik nr 4 Typ: XLS, Rozmiar: 42.5 KB
5) załącznik nr 5 Typ: XLS, Rozmiar: 17.5 KB
6) załącznik nr 6 Typ: XLS, Rozmiar: 30.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/904/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: 187/904/2009

Załączniki:
1) załączniki do uchwały nr 187/904/2009 Typ: XLS, Rozmiar: 17.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/917/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na "Centrum Kultury Śląskiej. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i adaptację budynku Zamku wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Nakle Śląskim, ul. Parkowa 1"

Symbol: 187/917/2009

Data wprowadzenia: 2009-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/916/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego celem realizacji projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu" w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Symbol: 187/916/2009

Data wprowadzenia: 2009-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/915/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 187/915/2009

Data wprowadzenia: 2009-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/914/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół.

Symbol: 187/914/2009

Data wprowadzenia: 2009-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/913/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Powiatu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności podległych komórek organizacyjnych.

Symbol: 187/913/2009

Data wprowadzenia: 2009-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA nr 187/912/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2009-2013"

Symbol: 187/912/2009

Załączniki:
1) Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie Typ: DOC, Rozmiar: 301 KB

Data wprowadzenia: 2009-03-05

WIĘCEJ »
POWRÓT