» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 marca 2009 roku

Uchwała Nr 192/941/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 rokSymbol: 192/941/2009

Uchwała Nr 192/941/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 19 marca 2008 roku

 

 

w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2008 rok

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 z późn. zm.) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr  249, poz. 2104 z 2005 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

 

§ 1

 

1.             Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2008 rok
o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz przedstawić do rozpatrzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

2.             Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2008 Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały do rozpatrzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-10-16

Wyświetleń: 1084

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-10-16, Pobrań: 759, Typ: DOC, Rozmiar: 810 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-10-16

« POWRÓT

WYDRUK