» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 marca 2009 roku

Uchwała nr 193/942/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rokSymbol: 193/942/2009

Uchwała nr 193/942/2009

                                                             Zarządu Powiatu                              

w Tarnowskich Górach

z dnia 23 marca 2009 roku

 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

 

Na podstawie  art.  32,  ust.  2,  pkt  1    w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)  

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Wprowadza się następującą autopoprawkę do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 192/940/2009 z dnia 19 marca 2009 roku

 

1.   w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "w § 1 ust. 1 "Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok" zmienia się kwotę 141 230 093 zł na kwotę 141 314 935 zł"

 

2.   w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"w § 2 ust. 1 "Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego" na 2009 rok zmienia się kwotę 153 634 275 zł na kwotę 153 672 417  zł"

 

3        Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok otrzymuje postać według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

4        Załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok otrzymuje postać według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

5        Załącznik Nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok otrzymuje postać według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

6         Załącznik Nr 4 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok otrzymuje postać według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

7.      Załącznik Nr 6 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok otrzymuje postać według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-04-09

Wyświetleń: 1172

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 193/942/2009 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-04-09, Pobrań: 1134, Typ: XLS, Rozmiar: 138 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-04-09

« POWRÓT

WYDRUK